تمام قسمت های پارچه ای که با بدن در ارتباط است از الیاف سه بعدی تشکیل شده که باعث ایجاد گردش مناسب هوا و جلوگیری از عرق بدن می شود. علاوه بر این، دیگر قسمتهای پارچه ای، از مواد با کیفیت ساخته شده و تمامی آنها برای شستشوی احتمالی به راحتی از ویلچر جدا می شود.

فوم قسمت نشیمن گاه نیز از مواد با کیفیت با ضخامت بالا (6 سانتی متر) برای راحتی هرچه بیشتر مصرف کننده، ساخته شده است. روکش قسمت نشیمن گاه نیز به راحتی برای شستشو قابل جدا شدن است.