در این ویلچر، این امکان وجود دارد که جوی استیک را برای راحتی بیشتر، در چند حالت تنظیم کرد. همچنین میتوان در مواردی که ویلچر را در وسیله نقلیه قرار می دهید برای             جلوگیری از آسیب احتمالی جوی استیک را کاملا جدا کرد.

                   امکان استفاده از جوی استیک برای افراد چپ دست و راست دست وجود دارد.