راهنمای خرید بهترین ویلچر برقی

ویلچر برقی ویلچر برقی، یک نوع وسیله است که برای حمل افراد ناتوان از آن استفاده می شود. در واقع دو نوع ویلچر داریم که یکی از آنها برقی است و دیگری معمولی (دستی) می باشد. نوع معمولی باید به صورت دستی هدایت و رانده شود. یعنی یک فرد باید به صورت کامل به حرکت […]