ویلچر برقی

سایز: 48
تومان16,390,000
سایز: 42
تومان16,390,000

مشکلی برای بیرون رفتن دارید؟
مراجعه به فروشگاه ها یا اجتماعات برای شما مشکل است؟
می خواهید آزادی را دوباره در زندگی بدست آورید؟
از تماس با مونوچیر دریغ نکنید ، ما شما را راهنمایی خواهیم کرد تا به هر کجا که می خواهید بروید