ویلچر برقی

کرسی متحرک کهربائی

کرسی متحرک یدوی

هل تواجه مشکله فی الخروج؟
هل من الصعب زیاره المتاجر أو المجتمعات؟
هل ترغب فی استعاده الحریه فی الحیاه؟
لا تتردد فی الاتصال بمونوشیر ، فسنقوم بإرشادک سوف نذهب إلى أی مکان ترید

تماس با ما